Kaniner: Den som drömmer om en kaningård har smak för dyrbara nöjen. Ser du många kaniner i drömmen betyder det att du ska få en stor familj. När en flicka drömmer om kaniner betyder det att någon har förälskat sig i henne men inte vågar tala om det.

Katt: Drömmer du om katter är det ett förebud om att du kommer att bli bedragen av någon som du litat på. Men detta gäller bara om katterna i din dröm är aktiva. Om du drömmer att du tar livet av en katt får du snart chansen att hämnas på en person som har gjort dig illa.

Klippa: Att drömma om en klippa är ett varsel om svårigheter. Men om du klättrar upp till toppen betyder det att du ska lyckas bemästra de faror som hotar dig.

Klockor: Hör du klockor ringa innebär det att någon gärna vill bli din vän och att vederbörande kan bli till stor hjälp för dig. Om det är du själv som ringer i klockorna kan du vara säker på att sorg och elände väntar dig.

Kläder: "Går du anständigt klädd ska du ej vara rädd. Går du klädd uti vitt allt du önskar blir ditt. Om din klädsel är grön blir en resa din lön. Kolsvarta kläder till olyckor leder. Lila och blått bådar bara gott medan purpurröd spår om fasa och död. Bär du gul klädedräkt man beundrar dig helt fräckt. Färgen röd såsom blod spår om nyhet så god. Brokig klädsel om natten: ömsom vin ömsom vatten. Går du klädd uti trasor väntar armod och fasor men om dräkten är hel ska ditt liv ej bli fel."

Klättra: Om en man drömmer att han klättrar upp i ett högt träd betyder det att han kommer att bli befordrad och få makt över andra. Den som drömmer att han klättrar uppfrö en stege kommer att bli hedrad. Att klättra uppför ett mycket högt berg betyder samma sak. Den som drömmer att han klättrar ända upp till himlen kommer att bli en stor man.

Kniv: Att drömma om knivar är ett mycket dåligt omen som varslar om rättegångar, vanära, stridigheter och misslyckanden.

Korpar: En dröm om en korp är ett varsel om oärlighet. För en gift person betyder en sådan dröm att livskamraten inte är trogen. Hör du en korp kraxa väntar en sorg. Den som drömmer att han ser korpar flyga får snart anledning att sörja och klaga. Flyger korpen rakt över dig hotar en fara.

Kroppen: Om du drömmer att du har blivit stor och tjock kommer din ekonomi att förbättras. Drömmer du att du har magrat kommer du att förlora det lilla du har. Den som drömmer att hans kropp har blivit fläckig eller svart kommer att föra sina affärskollegor bakom ljuset. Har en kvinna samma dröm betyder det att hon kommer att bedra sin man och sedan skiljas från honom. Om du drömmer att du har blivit blek eller gul över hela kroppen riskerar du att bli allvarligt sjuk. Är din kropp i drömmen täckt av skabb eller bölder kommer du att bli mycket rik.

Kung: Drömmer du att du ser eller talar med en kung betyder det att du ska bli hedrad och rik. Dessutom kommer dina affärer att blomstra.

Kvinna: Om en gammal kvinna visar sig i din dröm är det ett gott omen som förebådar trygghet, välstånd och trevnad. Att drömma om en ung kvinna betyder i stort sett samma sak men det behagliga i livet kommer då och då att störas av smärre orosmoment. När en man drömmer att han skiljer sig från en ung kvinna betyder det att han snart ska bli förälskad.

Kyss: Att drömma om en kyss kan vara nog så trevligt så länge det varar men efter uppvaknandet väntar gräl och upprörda känslor. Att drömma att man kysser en avliden vän är en varning för att tala alltför öppet om sina affärer såvida den avlidne inte var en god vän.

Kärlek: Drömmer du att någon är kär i dig och att du inte besvarar den personens känslor betyder det att du kan få problem med att hitta en vän när du behöver en sådan. Att drömma om kärlek är ett förebud om välstånd, lycka och framgång hos det motsatta könet.

Körsbär: Att äta körsbär i drömmen ä rett förebud om ett bedrägligt nöje. Om det inte är säsong för dessa bär väntar dig en resa och ett olönsamt arbete.

Kött: Drömmer du att du äter grillat kött betyder det att du kommer att förfalla till ett syndigt leverne. Ser du i drömmen det kött du har ätit samma dag hotar en ekonomisk förlust.

-----------------------------------------------------------------------


 

-------------------------------------------------------------------------