Falla: Om du drömmer att du faller betyder det att du för en tid kommer att känna dig mycket deprimerad och tycka att allt går dig emot. Men du kommer att hämta dig och återfå din jämvikt så småningom, kanske med hjälp av medicinering. Drömmer du att du faller ner i en grop väntar en överraskande fara.

Faror : Att drömma om hotande faror är ett mycket gott omen som utlovar framgång och tur.
 
Farväl : Ett farväl symboliserar att det kommer att knytas intimare vänskapsband.
Fé: Möte med illa
beryktade kvinnor.

Feber: Om du plågas av feber i drömmen är det ett säkert tecken på att du ska slippa sjukdomar för en lång tid framåt.

Fel : Om du drömmer att du har gjort ett fel, så betyder det istället att du är noga med att välja rätt vägar och dessutom oftast tar rätt beslut.
Fest : Ett mycket gott omen. En dröm om fest utlovar glädje.
 

Fet: Den som drömmer att han är fet kommer med all sannolikhet att bli mycket rik. Ser du i drömmen feta barn betyder det att många lyckliga år väntar dig.

Fingrar: Att drömma att man har sex eller sju fingrar på varje hand är ett förebud om nya bekantskaper och ett betydande arv. Att drömma att man har fått fingertopparna avklippta varslar om en ekonomisk förlust, skam och gräl med släkt och vänner. Om du drömmer att du skär dig i fingrarna eller någon annan skadar dig på det sättet betyder det att du ska drabbas av sorg.

Fisk: Att drömma om fisk är ett tecken på framgång. Men om du drömmer att du fångar dem betyder det att dina vänner är falska. Döda fiskar symboliserar gräl och besvikelser.

Fjäril : Drömmer du om fjärilar så har du antingen en ny förälskelse att vänta dig eller också framgångar i sociala sammanhang.

Flod: Drömmer du att du ser en flod med rent och klart vatten väntar dig idel framgångar och lycka i livet. Är du förälskad betyder det att din hjärtevän är trogen, att ni kommer bli lyckligt gifta och få fem barn. Är vattnet i floden smutsigt och gulaktigt betyder det att du kommer att skrapa ihop en ansenlig förmögenhet. Är du indragen i en rättstvist kommer du att vinna den.

Flagga : Om du drömmer att du viftar med en flagga, så kommer du att segra. Ser du en flagga, så vet du att en vän behöver din hjälp.
 
Fly : En dröm om flykt betyder svåra motgångar och inre stress. Lyckas du fly i drömmen så kommer du klara av att möta motgångarna.

Flyga: Att drömma att man kan flyga är ett gott omen under förutsättning att man gör det med hjälp av vingar. Men om man flyger högt eller över hus och genom gator utan vingar är det ett varsel om en hotande fara. Det är alltid bäst att drömma att man landar innan man vaknar för det betyder att man sköter sitt arbete och privatliv på rätt sätt.

Flyga
Beroende på om man själv kan styra eller inte betyder det olika saker. Styr du själv betyder det att du är på väg att söka nya utmaningar och att du är i behov av större frihet. Blåser du mest omkring eller har svårt att komma dit du vill saknar du trygghet och behöver starkare förankring till din vardag

Flykt: Ett misslyckat flyktförsök är ett varsel om oöverstigliga problem. Om du drömmer att du lyckas fly betyder det däremot att du kommer att övervinna alla svårigheter.

Folksamling : Kan vara en varning för fara om drömmen känns hotfull.

Frukt: Om du är sjuk och drömmer om en skål med olika frukter kommer du snart bli frisk. Är du redan frisk betyder drömmen att du ska bli lycklig.

Frukt och ormar
Drömmer du om ormar, gurkor, meloner, eller övermogen frukt?
  Då handlar det om sex. Vad det betyder beror på hur man känslomässigt upplever drömmen. Är det skrämmande, äckligt eller tråkigt har man bekymmer med negativa förväntningar på sexlivet medan glada och roliga drömmar tyder på en längtan efter partner och sex.

Fruntimmer
Att höra skvallra: idel obehagligheter.
Se naket: en väns död.
Se sorgeklätt: Dystra aningar besannas.
Högväxt: Ditt hopp är en ren chimär.
Småväxt: Man smider planer mot dig.
Se i grosses: Lycka.

Fyrverkerier: Om du drömmer att du ser ett stort fyrverkeri är det en varning för att du inom kort kommer att förlora tålamodet med en bekant och att du förmodligen kommer att kasta dig över honom för att bli kvitt din ilska och besvikelse.

Fågel : En dröm om fåglar siar om tur, speciellt om du i drömmen hör dem sjunga. Fåglar som slåss symboliserar gräl. Döda fåglar varslar om svåra tider.

Får: Drömmer du att du ser en skock får på bete väntar dig framgångar i livet. För den förälskade innebär en sådan dröm trohet, lycka och äktenskap. Den som redan är gift kan vänta sig glada och lyckliga barn och en god ekonomi.

Födelse: När en kvinna drömmer att hon föder barn utan att hon dessförinnan har varit havande betyder det att hon kommer att lyckas med det hon gett sig in i. Att drömma om sin egen födelse är ett gott omen för den fattige, men för den rike innebär det att han inte ska bli herre i sitt eget hus och att andra kommer att styra honom mot hans vilja.

Förlossning: Drömmer en kvinna att hon har ett svårt förlossningsarbete och att barnet är dödfött betyder det att hon kommer att misslyckas med det mesta i livet. Men om barnet lever kommer hon att lyckas bara hon lägger manken till.

Förolämpning: Drömmer du om att du blir förolämpad så väntar gräl, sorger och motgångar. Du kommer att bli mer uppskattad längre fram.
 
Förvirrad : Om du känner dig förvirrad i drömmen bör du rensa upp bland dina planer när du vaknar.
 
Föräldrar : Om du drömmer om dina föräldrar och i verkligheten står inför något sorts beslut, så kan du tolka dina föräldrars ansiktsuttryck som svar på det du undrar.

 

Fötter: Att drömma att man har många fötter är ett gott omen för köpmän och sjökaptener för det betyder makt över många människor. Men för alla andra är en sådan dröm illavarslande. Den kan betyda att man mister sin syn eller hamnar i fängelse

-----------------------------------------------------------------------


 

-------------------------------------------------------------------------