Ö

Ö: Befinner du dig på en ö betyder det att du ska förlora någons vänskap.

Ödet : I en dröm om att ödet är emot dig, får du ett löfte om ett lyckligt liv.
 

Ögon: Ögonen är själens spegel och i dem kan man avläsa an persons tro, vilja och intelligens. Den som drömmer att han har mist synen kommer att svika sitt ord. Om en man drömmer att han har blivit skumögd betyder det att han kommer att begå en brottslig handling, som han får ångra efteråt. Att drömma att man har en utmärkt syn är ett mycket gott omen. Det betyder att man kommer att lyckas med det mesta. Svaga ögon varslar däremot om fattigdom och misslyckanden.

Öken: Att drömma att man färdas i en öken är ett förebud om motgångar och faror.

Öl: Om du drömmer att du dricker öl ska du tolka detta som en uppmaning till största försiktighet, för annars riskerar du att förlora en stor summa pengar. Framför allt ska du undvika hästkapplöpningar och lotterier. Om du bara ser ölet utan att dricka det kommer en olycka att inträffa.

Öra : En dröm om öron förebådar överraskande nyheter.

Örfil: Drömmer du att du ger någon en örfil kommer du att bli indragen i en domstolsprocess. Om du får en örfil betyder det att du kommer att försonas med dina ovänner.

Örnar: Att drömma att man ser en örn högt uppe är ett gott tecken speciellt för affärsmän och soldater. När en kvinna drömmer att hon föder en örn betyder det att det barn hon väntar kommer att bli en mäktig och inflytelserik person. Att drömma att man ser en död örn betyder bättre tider för den fattige. Att se en örn flyga över ens huvud är ett förebud om heder och ära.

Öron: Om du drömmer att du har ont i ett öra är det ett säkert tecken på att du kommer bli ett offer för falska anklagelser och att det kommer att bli mycket svårt för dig att bevisa din oskuld. Att ha många öron i drömmen är bra för den som har många anställda. När en ung man drömmer att han förlorar sina öron betyder det att något obehagligt kommer att hända honom. Men om han drömmer att han tvättar öronen har han idel goda nyheter att vänta.

Örter: Att drömma om väldoftande örter som t.ex. mejram, isop, rosmarin eller salvia är ett varsel om hårt arbete, problem, sorg och svaghet, men för en läkare kan en sådan dröm vara gynnsam.

Överfall: Om du drömmer att du blir överfallen betyder det att dina underlydande har full insyn i alla dina privata angelägenheter. Är det ett lekfullt överfall kan du vänta dig välförtjänta framgångar. Blir du svårt misshandlad är det ett tecken på sorg och lidande.

Översvämning: Drömmar om översvämning varslar om misslyckade affärer


-----------------------------------------------------------------------


 

-------------------------------------------------------------------------